© Copyright HINT Administration AB

Start.
Våra tjänster.
Om oss.
GDPR policy.
Kontakt.
Länkar.
HINT Administration AB
Det lilla företaget med stor omtanke

GDPR Integritetspolicy

 

Den 25 maj 2018 träder GDPR i kraft. GDPR betyder General Data Protection Regulation. Det är ett EU-direktiv för skydd av personuppgifter. Syftet med de nya reglerna är att skydda den personliga integriteten och att harmonisera reglerna inom unionen.

Följande visar hur Hint Administration AB kommer att tillämpa dessa regler.

Integritetspolicy

 

Till följd av införandet av GDPR (allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), kommer nedanstående policy beträffande personuppgifter att tillämpas. Som redovisningsbyrå är det viktigt för oss att våra kunder har förtroende för att vi behandlar all information på ett ansvarsfullt sätt. Införandet av GDPR kommer dock inte att dramatiskt ändra på vårt sätt att arbeta tillsammans med våra kunder.

Uppgifter som omfattas

GDPR omfattar specifikt personuppgifter. Det rör sig om uppgifter som kan kopplas direkt till en person. I vår verksamhet hanterar vi sådana uppgifter. I praktiken är det huvudsakligen uppgifter vi får för att kunna utföra avtalade uppgifter rörande lön och inkomstdeklaration men det kan även förekomma i andra sammanhang.

Användningen av personuppgifter

De personuppgifter vi får tillgång till i vår verksamhet används i huvudsak för att kunna utföra det uppdrag våra kunder gett oss. Det kan också förekomma att uppgifterna används för kommunikation om allmänna frågor som denna om GDPR. Personuppgifter lämnas inte ut till någon utomstående utan de berörda personernas uttryckliga önskemål eller medgivande.. Undantag är när uppdragets fullgörande eller lagen kräver det, t. ex vid inlämning av inkomstdeklarationer.

Lagring

Personuppgifter sparas för angivna ändamål och som dokumentation över utfört arbete i lagstadgad tid.

Säkerhet

Vi använder tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörigt intrång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du som har personuppgifter hos oss är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Slutligen har du också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form för att överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträdesavtal

För att fortsatt utföra redovisningstjänster till våra kunder i enlighet med GDPR-regler, kommer vi att föreslå särskilda avtal mellan oss och våra kunder, så kallade Personuppgiftsbiträdesavtal.

Med vänliga hälsningar,

HINT Administration AB